FDF

Onze kennis, uw financieel voordeel!

Box 3 kost maar 1,2% over de waarde van de bezittingen minus de schulden.
De basis van de vermogensrendementsheffing is het forfaitaire rendement van 4% . Iedere box 3 belastingplichtige wordt geacht dat te kunnen maken. Bij de invoering van de box 3 heffing, per 1 januari 2001, deed minister van Financiën Zalm daar krasse uitspraken over: als een belegger die 4% niet kon maken moest hij zijn geld maar in veilige staatsobligaties stoppen. Dan was die 4% voorgoed veiliggesteld.
De werkelijkheid blijkt anders.
Spaarders hebben de afgelopen tien jaar miljarden teveel belasting betaald in box 3. De gemiddelde spaarrente sinds 2001 is blijven steken op 2,93%. Een stuk minder dan de 4% waar de fiscus al die jaren mee gerekend heeft. Dat verschil tussen werkelijkheid en fictie kostte de gezamenlijke spaarders alleen al het afgelopen jaar zo’n 600 miljoen extra aan belasting.Box 3 blijkt vooral voor Financiën een pretbox te zijn!
Het wordt hoog tijd dat Den Haag het fictieve rendement naar beneden doet. In ieder geval voor spaargeld. En wat is er tegen een aanpassing van dat forfaitaire rendement eens in de vijf jaar? De belastingwetgeving wordt wel voor minder belangrijke zaken overhoop gegooid.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Bij het Belastingplan 2010 is een vrijstelling ingevoerd voor MKB-beleggingen in box 3. Het gaat daarbij om een vrijstelling voor aandelen waarmee een particuliere belegger deelneemt in een MKB-onderneming, of in een MKB-fonds. Naast de vrijstelling geldt er ook een heffingskorting van 7,5% van het bedrag dat de belegger op de aandelen heeft gestort.
De nieuwe vrijstelling kon niet direct per 1 januari 2010 ingaan, omdat die eerst aan Brussel voorgelegd moest worden om te beoordelen of er geen sprake was van verboden staatssteun. De Europese Commissie heeft de regeling medio 2010 goedgekeurd, op voorwaarde dat er nog enkele aanpassingen worden aangebracht. Die zijn opgenomen in het Belastingplan 2011.

De nieuwe regeling voor MKB-beleggingen maakt het voor particulieren een stuk aantrekkelijker om te gaan participeren in een MKB-onderneming. De vrijstelling levert jaarlijks een belastingvoordeel op van 1,2% van de waarde van het pakket aandelen in de MKB-BV, plus een heffingskorting van 7,5% tot een maximum € 2.813. Dat zijn stevige argumenten waarmee een MKB-ondernemer vrienden en familieleden gemakkelijker kan overhalen om geld in zijn onderneming te stoppen. Een particuliere belegger kan deze vrijstelling plus heffingskorting ook verkrijgen door deel te nemen in een – door een bank beheerd – MKB-fonds.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon