FDF

Onze kennis, uw financieel voordeel!

Bij de heffing van overdrachtsbelasting (OVB) geldt dat bij doorverkoop van vastgoed binnen zes maanden bij de tweede overdracht slechts overdrachtsbelasting verschuldigd is over de meerwaarde van het vastgoed. Deze regeling wordt uitsluitend voor woningen – tijdelijk – verruimd naar twaalf maanden.
De voorgestelde regeling houdt in dat wanneer een woning in 2011 wordt gekocht, bij een opvolgende verkoop van deze woning binnen twaalf maanden slechts OVB verschuldigd is over de meerdere overdrachtsprijs ten opzichte van de eerste overdracht.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Een Dga die een pand ter beschikking stelt aan een ‘eigen’ bv/nv, kan in 2010 het pand aan deze bv/nv overdragen zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. In dat geval wordt de boekwaarde van het pand doorgeschoven naar de bv. De voorwaarden zijn dat de overdracht geschiedt tegen uitreiking van aandelen van de bv/nv en dat de dga na de inbreng minimaal 90% van de aandelen van de bv/nv heeft. Aan de vrijstelling van overdrachtsbelasting wordt de voorwaarde verbonden dat de dga nog minimaal 3 jaar het belang geheel of nagenoeg geheel in de bv/nv moet houden en dat de vennootschap het ingebrachte pand nog minimaal 3 jaar na de inbreng in bezit moet hebben.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon